Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 19 juli 2012
(AVG voorwaarden 24 mei 2018)


Onder beursanalyse.info wordt verstaan, het bedrijf beursanalyse.info (kvk nr. 55124992) en de eigenaar / werknemers van dat bedrijf. Onder cursus wordt verstaan de cursus "Praktische Technische Analyse".

Beursanalyse.info streeft naar klanttevredenheid. Wanneer u binnen 8 dagen niet tevreden bent met de cursus, kunt u per email uw geld terugvragen. U krijgt dan uw geld terug en de toegang tot de cursus wordt afgesloten. Mocht u in de toekomst wederom de cursus willen afnemen, dan geldt de opzegtermijn van 8 dagen niet.

Het is niet toegestaan onjuiste informatie te verschaffen (bijvoorbeeld NAW gegevens). Het is aan te raden bij een eventuele verandering van gegevens, door bijvoorbeeld een verhuizing, dit per email door te geven via cursus at beursanalyse punt info

De gegevens die u verstrekt, worden alleen voor administratieve doeleinden bewaart door Beursanalyse.info en zullen niet aan derden worden verschaft.

Het is niet toegestaan om uw gebruikersgegevens voor de cursus aan derden te verstrekken. U bent de enige die deze gegevens mag gebruiken. Om fraude op te sporen houdt beursanalyse.info enkele gegevens van bezoekers van de site bij. Wanneer er een verdenking is van fraude, zal de gebruiker eerst per email aangeschreven worden om uitleg te geven. Wanneer de uitleg binnen de termijn van 8 dagen na aanschrijven niet is beantwoord, of het antwoord niet afdoende is om fraude te weerleggen, dan behoudt beursanalyse.info zich het recht voor de gebruiker, waar de verdenking is, de toegang tot de website te ontzeggen / de toegang tot de cursus te blokkeren, zonder teruggave van geld. Bij duidelijke overtreding, zal er per waarneming een boete worden opgelegd overeenkomstig met het cursusgeld, te betalen binnen 10 dagen na bericht per email / post.
Maar we gaan er vanuit dat niemand dat zal doen.

Bij het afnemen van de cursus heeft u in principe toegang tot de cursus zolang de cursus de kernactiviteit is van de website beursanalyse.info. Mocht de inhoud / kernactiviteit worden aangepast, dan streeft beursanalyse.info er naar de cursus ten minste nog een jaar online te houden. Het kan zijn dat er van deze termijn afgeweken wordt.

U begrijpt dat technische analyse geen absolute wetenschap is en dat er risico's zijn verbonden aan beleggen. Beursanalyse.info geeft geen beleggingsadvies. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen en kan beursanalyse.info nooit verantwoordelijk houden voor geleden verliezen.

Beursanalyse.info wordt gehost bij een professioneel hosting bedrijf. Mocht er ooit een storing zijn, dan zal beursanalyse.info zich zo goed als mogelijk inzetten om de storing zo spoedig als mogelijk op te lossen. Bij een storing kan er geen geld worden teruggevraagd of andere soorten van schadevergoeding worden geëist.

De cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van beursanalyse.info gedupliceerd / gekopieerd / geciteerd worden. Er mag ook geen beeld- en/of geluidsmateriaal van de cursus / website gebruikt worden zonder nadrukkelijke toestemming van beursanalyse.info.


Toegevoegd op 24 mei 2018

Europese privacywet GDPR/AVG


Cookies

Beursanalyse.info plaatst cookies

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die uw computer, tablet of smartphone bewaart wanneer u deze website bezoekt.
Cookies worden gebruikt om te kunnen zien of u via een derden partij op deze website bent gekomen. Cookies zouden in de toekomst mogelijk ook gebruikt kunnen worden voor functionele, analytische en marketingtoepassingen.

Inloggen gaat via sessies. Dat zijn bestanden die op de server van deze website worden bijgehouden.

Gegevensopslag

Wanneer u deze website bezoekt, worden IP-adres, browser en besturingssysteem gegevens opgeslagen. Dit heeft als doel om misbruik van de website / inloggegevens te voorkomen / op te sporen en/of eventueel een koppeling aan een affiliate te kunnen maken en/of het gebruik van de website / cursus te kunnen analyseren.

Bij afname van de cursus wordt om naam, adres, e-mail en telefoonnummer gevraagd. Deze gegevens worden opgeslagen in een database. Doel is om u te kunnen informeren over de cursus, eventueel toekomstige producten, eventuele server issues, misbruik vraagstukken etc. etc.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder gegronde reden met andere partijen worden gedeeld.

Uw gegevens worden net zo lang bewaard als de cursus online staat plus 1 jaar. Tenzij u aangeeft 'vergeten' te willen worden. Dan zal ook uw toegang tot de cursus vervallen. U krijgt uw geld dan ook niet terug, wanneer dit buiten de proefperiode valt.